SDE-subsidie

Groene energie hoeft niet duur te zijn

Wat is de SDE-subsidie?

De SDE++ is een subsidie voor bedrijven die zelf duurzame energie opwekken, bijvoorbeeld met zonnepanelen of windturbines op het dak van het kantoorpand. Het opwekken van deze energie is echter wat duurder dan de fossiele brandstof die we allemaal wel kennen. En dat is waar de SDE-subsidie om de hoek komt kijken. Het Ministerie van Economische zaken en klimaat vergoedt namelijk het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de huidige marktwaarde van de geleverde energie. Let op: dit verschil kan van tijd tot tijd dus enigszins fluctueren.

Wat levert de SDE-subsidie mijn organisatie op?

De hoogte van het bedrag dat je ontvangt naar aanleiding van de SDE++ subsidie wordt bepaald door een aantal verschillende factoren. Het begint bij de aanvraag van de SDE++. 

Per duurzame productiemethode, zoals bijvoorbeeld zonnepanelen of windturbines, is er een maximale aanvraaghoogte vastgesteld. De toekenning van de SDE-subsidie begint bij de laagst aangevraagde subsidiewaarde en stopt zodra het zo gezegde ‘potje’ leeg is. Daarom kan het een strategie zijn om een wat lager bedrag aan subsidie aan te vragen omdat je dan waarschijnlijk eerder aan de beurt bent. Hiermee vergroot je jouw kans op toekenning. De hoogte van het bedrag dat jij terugkrijgt nadat de subsidie is toegekend is afhankelijk van de hoogte van de huidige energieprijs. Die bepaalt hoeveel jij gecompenseerd wordt. 

Daarnaast heeft de verhouding tussen het zelf gebruiken of terug leveren van energie aan het elektriciteitsnet invloed op de hoogte van het subsidiebedrag. Ben je benieuwd hoe dit precies werkt en met welke bedragen er te rekenen valt? Vraag dan een adviesgesprek aan met één van onze specialisten. 

 

We doorlopen samen de volgende stappen:

Stap 1 Adviesgesprek
Stap 2 Subsidieaanvraag
Stap 3 Installatie & ingebruikname
Stap 4 Uitbetaling subsidie

Veelgestelde vragen over de SDE-subsidie

De subsidieregeling is bedoeld voor alle bedrijven in Nederland die duurzame energie willen gaan opwekken. Of je nou tot het MKB behoort of tot een groot bedrijf. Het uitgangspunt hierbij is dat er een grootverbruikaansluiting is of komt.

 

De SDE-subsidie vraag je aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Je kunt de aanvraag zelf indienen, maar Greenload ondersteunt je ook graag bij het voorbereiden, klaarzetten en indienen van de aanvraag.

Het aanvragen van de SDE-subsidie gebeurt door middel van verschillende subsidierondes. Tot op heden is nog niet bekend wanneer de volgende ronde opent, maar wij verwachten dat dit in het najaar van 2021 zal zijn. Zodra er een datum bekend is, lees je dit op greenload.nl.

De subsidieperiode heeft een looptijd van vijftien jaar. Het zestiende jaar kun je gebruiken worden om een niet-benutte subsidie tóch nog toegekend te krijgen.

Wanneer de opgewekte energie hoger is dan de maximale subsidiale productie kun je dit compenseren met een jaar waarin de energieproductie tegenvalt. Dit noemen we backward banking. Valt jouw productie in een jaar juist tegen? Dan kun je dit ook in een later jaar compenseren. Dit noemen we forward banking.

 

Jazeker, ook voor het opwekken van windenergie kun je de SDE++ aanvragen. De hoogte van de subsidie wordt mede bepaald door de windsnelheden. Alle gemeenten in Nederland zijn ingedeeld in zes windsnelheidscategorieën. Per windsnelheidscategorie bereken je een apart basisbedrag. Wil jij weten binnen welke categorie jouw organisatie valt? Vraag dan een adviesgesprek aan met één van onze specialisten.